Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường Trung Cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Thứ hai, ngày 29/05/2023

Lịch học khoá 21. Áp dụng từ ngày 22/ 08 / 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP Ý VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỜI KHÓA BIỂU
Khoá 21 - Áp dụng từ ngày 22/08/2022

LỚP

LỊCH DẠY

Thứ

Ghi chú

2

3

4

5

6

7

2101S
(HDDL)

Môn học

Chính trị

Tổ chức sự kiện và lễ hội

Chính trị

Tổ chức sự kiện và lễ hội

Số tiết

20

30

20

30

Ngày Học

23-08-22

24-08-22

26-08-22

27-08-22

Giờ/Buổi

7h30-Sáng

7h30-Sáng

7h30-Sáng

7h30-Sáng

Phòng học

504

504

504

504

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

C.Dương

C.Chính

C.Dương

C.Chính

2102S
(CBMA)

Môn học

Thực hành CBMA(Nhóm 1,2)

Toán 10

Thực hành CBMA(Nhóm 3,4)

Toán 10

Số tiết

Buối 15

60

Buối 15

60

Ngày Học

23-06-22

24-08-22

25-06-22

26-08-22

Giờ/Buổi

13h00-Chiều

13h30-Chiều

13h00-Chiều

13h30-Chiều

Phòng học

Thực hành

501

Thực hành

501

Địa điểm

686 ĐBP

48 Xuân Hòa 2

686 ĐBP

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

T.Vũ

C.Lệ

T.Vũ

C.Lệ

2103S
(NVNH)

Môn học

Tổ chức kinh doanh nhà hàng

Nghiệp vụ lưu trú

Tổ chức kinh doanh nhà hàng

Nghiệp vụ lưu trú

Số tiết

45

30

45

30

Ngày Học

22-08-22

23-08-22

25-06-22

26-08-22

Giờ/Buổi

13h00-Chiều

13h00-Chiều

13h00-Chiều

13h00-Chiều

Phòng học

507

507

507

507

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

C.Dung

C.Vân

C.Dung

C.Vân

2105S
(CNOT)

Môn học

Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 1

Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 1

Số tiết

75

75

75

75

Ngày Học

22-08-22

23-08-22

25-06-22

27-08-22

Giờ/Buổi

7h30-Sáng

7h30-Sáng

7h30-Sáng

7h30-Sáng

Phòng học

505

505

505

505

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

T.Được

T.Vĩnh

T.Được

T.Vĩnh

2101C
(CNOT)

Môn học

Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 1

Bảo dưỡng và sửa chữa trang bị điện ô tô 1

Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền và bộ phận cố định của động cơ 1

Số tiết

75

75

75

75

Ngày Học

23-08-22

25-06-22

26-08-22

27-08-22

Giờ/Buổi

13h30-Chiều

13h30-Chiều

13h30-Chiều

13h30-Chiều

Phòng học

505

505

505

505

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

T.Nhân

T.Long

T.Nhân

T.Long

2103C
(CSSĐ)

Môn học

Nối mi

Tin học văn phòng

Nối mi

Tin học văn phòng

Số tiết

5 buổi

30

5 buổi

30

Ngày Học

23-08-22

24-08-22

25-06-22

23-08-22

Giờ/Buổi

7h30-Sáng

7h30-Sáng

7h30-Sáng

7h30-Sáng

Phòng học

Thực hành

Tin học

Thực hành

Tin học

Địa điểm

686 ĐBP

478 ĐBP

686 ĐBP

478 ĐBP

Giáo viên

C.Mơ

T.Kiên

C.Mơ

T.Kiên

2102C
(XD&TK)

Môn học

Ngữ văn 10

Ngữ văn 10

Ngữ văn 10

Ghép 2002C

Số tiết

60

60

60

Ngày Học

22-08-22

24-08-22

26-08-22

Giờ/Buổi

13h30 - Chiều

13h30 - Chiều

13h30 - Chiều

Phòng học

501

501

501

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

C.Dung

C.Dung

C.Dung

2104C
(KTDN)

Môn học

Toán 11

Toán 11

Toán 11

Ghép 2001S

Số tiết

60

60

60

Ngày Học

22-08-22

24-08-22

26-08-22

Giờ/Buổi

7h30 - Sáng

7h30 - Sáng

7h30 - Sáng

Phòng học

501

501

501

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

C.Lệ

C.Lệ

C.Lệ

Ghi chú :
* Sinh viên đi học đúng thời gian quy định - Phải đeo thẻ sinh viên khi đến lớp.
* Thời gian học :  Buổi sáng : 7h30 - 10h30- Buổi chiều : 13h30 - 16h30
* Sinh viên mặc đồng phục của Trường vào Thứ 2  hàng tuần ( Các ngày còn lại SV mặc trang phục lịch sự : áo sơmi hoặc áo thun có cổ & bỏ áo vào trong quần khi đến lớp)
* Từ ngày 3/10/2020 nhà trường sẽ thông báo lịch học qua tin nhắn SMS vào Thứ 7 hằng tuần, đề nghị phụ huynh và học sinh chú ý
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 08 năm 2022
TP ĐÀO TẠO
(Đã ký)
HÀ THANH DIÊN
Có thể bạn quan tâm
Danh mục chính