Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường Trung Cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Học nghề nấu ăn chuyên nghiệp tại Đà Nẵng
Trường học trung cấp học nấu ăn tại Đà Nẵng , Ý Việt chuyên đào tạo dạy học nấu ăn Uy Tín, Giá học...
Hướng dẫn viên du lịch
Trường trung cấp Ý Việt chuyên đào tạo học hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng, cơ hội nghề nghiệp,...
Nghiệp vụ nhà hàng
Trường Trung Cấp Ý Việt mở ra khóa học trung cấp nghiệp vụ nhà hàng tại Đà Nẵng​​​​​​​ nhằm nắm bắt...
Kỹ thuật pha chế
Trường trung cấp Ý Việt chuyên đào tạo học kỹ thuật pha chế tại Đà Nẵng, kỹ thuật pha chế đồ uống...
Nghiệp vụ lưu trú
Trường Trung Cấp Ý Việt đào tạo học trung cấp nghiệp vụ lưu trú tại Đà Nẵng, kỹ năng nghiệp vụ...
Văn bằng 2
Hiện nay, Trung cấp nghề hay bổ túc học trung cấp văn bằng 2 tại Đà Nẵng Ý Việt khẳng định vị trí...
Quản lý văn hóa
Người tốt nghiệp trung cấp QLVH có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, phục vụ các nhiệm vụ chính trị...
Kế toán doanh nghiệp
Người học trình bày được những nội dung cơ bản về: nguyên lý kế toán, kế toán doanh nghiệp sản xuất,...
Tài chính ngân hàng
Đào tạo trung cấp ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức...
Xây dựng cầu đường
Sinh viên sau khi ra trường sinh viên có đủ kiến thức về chuyên môn, khả năng ngoại ngữ để có thể...
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp ra trường có khả năng đảm nhận công việc...
Thiết kế kiến trúc
Người học sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ trung cấp nghề ngành thiết kế kiến trúc, có kiến thức...