Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường Trung Cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Thứ hai, ngày 29/05/2023

Lịch học khoá 20. Áp dụng từ ngày 22/ 08 / 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP Ý VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU
Khoá 20 - Áp dụng từ ngày 22/08/2022

LỚP

LỊCH DẠY

Thứ

Ghi chú

2

3

4

5

6

7

2001S
(HDDL)

Môn học

Toán 11

Toán 11

Toán 11

Số tiết

60

60

60

Ngày Học

22-08-22

24-08-22

26-08-22

Giờ/Buổi

7h30 - Sáng

7h30 - Sáng

7h30 - Sáng

Phòng học

501

501

501

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

C.Lệ

C.Lệ

C.Lệ

2002S
(CBMA)

Môn học

Thực hành CBMA (Nhóm 1,2)

Hóa học 11

Thực hành CBMA (Nhóm 3,4)

Hóa học 11

Số tiết

Buối 27

30

Buối 27

30

Ngày Học

23-08-22

24-08-22

25-08-22

27-08-22

Giờ/Buổi

Sáng

7h30 - Sáng

Sáng

7h30 - Sáng

Phòng học

Thực hành

502

Thực hành

502

Địa điểm

686 ĐBP

48 Xuân Hòa 2

686 ĐBP

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

C.Cúc

C.Oanh

C.Cúc

C.Oanh

2003S
(NVNH)

Môn học

Ngữ văn 11

Ngữ văn 11

Ngữ văn 11

Số tiết

60

60

60

Ngày Học

22-08-22

24-08-22

26-08-22

Giờ/Buổi

7h30 - Sáng

7h30 - Sáng

7h30 - Sáng

Phòng học

502

502

502

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

C.Dung

C.Dung

C.Dung

2004S
(NVLT)

Môn học

Ngữ văn 10

Toán 10

Ngữ văn 10

Toán 10

Ngữ văn 10

Số tiết

60

60

60

60

60

Ngày Học

23-08-22

24-08-22

25-08-22

26-08-22

27-08-22

Giờ/Buổi

13h30 - Chiều

13h30-Chiều

13h30 - Chiều

13h30-Chiều

13h30 - Chiều

Phòng học

501

501

501

501

501

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

C.Dung

C.Lệ

C.Dung

C.Lệ

C.Dung

2001C
(CBMA)

Môn học

Hóa học 11

Thực hành CBMA(Nhóm 1,2)

Hóa học 11

Thực hành CBMA(Nhóm 3,4)

Số tiết

30

Buối 27

30

Buối 27

Ngày Học

22-08-22

24-08-22

25-08-22

26-08-22

Giờ/Buổi

13h30 - Chiều

Chiều

13h30 - Chiều

Chiều

Phòng học

502

Thực hành

502

Thực hành

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

686 ĐBP

48 Xuân Hòa 2

686 ĐBP

Giáo viên

C.Oanh

T.Phụng

C.Oanh

T.Phụng

2002C
(XDDD, TKKT)

Môn học

Ngữ văn 10

Ngữ văn 10

Ngữ văn 10

Số tiết

60

60

60

Ngày Học

23-08-22

25-08-22

27-08-22

Giờ/Buổi

13h30 - Chiều

13h30 - Chiều

13h30 - Chiều

Phòng học

501

501

501

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

C.Dung

C.Dung

C.Dung

2003C
(HCVT)

Môn học

Ngữ văn 10

Ngữ văn 10

Ngữ văn 10

Số tiết

60

60

60

Ngày Học

23-08-22

25-08-22

27-08-22

Giờ/Buổi

13h30 - Chiều

13h30 - Chiều

13h30 - Chiều

Phòng học

501

501

501

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

C.Dung

C.Dung

C.Dung

2004C
(KTDN)

Môn học

Ngữ văn 10

Ngữ văn 10

Ngữ văn 10


 

Số tiết

60

60

60

Ngày Học

23-08-22

25-08-22

27-08-22

Giờ/Buổi

13h30 - Chiều

13h30 - Chiều

13h30 - Chiều

Phòng học

501

501

501

Địa điểm

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

48 Xuân Hòa 2

Giáo viên

C.Dung

C.Dung

C.Dung

Ghi chú :
* Sinh viên đi học đúng thời gian quy định - Phải đeo thẻ sinh viên khi đến lớp.
* Thời gian học :  Buổi sáng : 7h30 - 10h30- Buổi chiều : 13h30 - 16h30
* Sinh viên mặc đồng phục của Trường vào Thứ 2  hàng tuần ( Các ngày còn lại SV mặc trang phục lịch sự : áo sơmi hoặc áo thun có cổ & bỏ áo vào trong quần khi đến lớp)
* Từ ngày 3/10/2020 nhà trường sẽ thông báo lịch học qua tin nhắn SMS vào Thứ 7 hằng tuần, đề nghị phụ huynh và học sinh chú ý
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 08 năm 2022
TP ĐÀO TẠO
(Đã ký)
HÀ THANH DIÊN 


 

Có thể bạn quan tâm
Danh mục chính