Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường Trung Cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Thứ tư, ngày 27/09/2023

Lịch học khóa 18 - Áp dụng từ này 22/03/2021

Có thể bạn quan tâm
Lịch học K23 tất cả các Ngành học áp dụng từ ngày 07/08-12/08/2023
Thời khoá biểu chính thức của tất cả các ngành học tại Trường Trung Cấp Ý Việt. Được áp dụng từ ngày 07/08/2023-12/08/2023
Thứ tư, ngày 27/09/2023
Danh mục chính
Hỗ trợ trực tuyến