Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường trung cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Lịch thi lần 2 - Áp dụng từ ngày 24 đến 27/03/2021
Trường Trung cấp Ý Việt Đà Nẵng, thông báo đến học sinh - sinh viên, cán bộ coi thi lịch thi lần 2
Chủ nhật, ngày 23/01/2022
Danh mục chính