Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường Trung Cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Danh mục chính
17/07/2020

Hoạt động từ thiện trường trung cấp Ý Việt ngày 14/07/2017

Vào sáng ngày 14/07/2017, Đoàn trường trung cấp Ý Việt đã tổ chức buổi hoạt động mang tên "bát cháo tình thương" tại bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Bài viết cùng danh mục