Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường trung cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Học nghề nấu ăn chuyên nghiệp tại Đà Nẵng
Trường học trung cấp học nấu ăn tại Đà Nẵng , Ý Việt chuyên đào tạo dạy học nấu ăn Uy Tín, Giá học...
Học Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Đà Nẵng
Trường trung cấp Ý Việt chuyên đào tạo học hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng, cơ hội nghề nghiệp,...
Khóa học trung cấp nghiệp vụ nhà hàng tại Đà Nẵng
Trường Trung Cấp Ý Việt mở ra khóa học trung cấp nghiệp vụ nhà hàng tại Đà Nẵng​​​​​​​ nhằm nắm bắt...
Học kỹ thuật pha chế tại Đà Nẵng
Trường trung cấp Ý Việt chuyên đào tạo học kỹ thuật pha chế tại Đà Nẵng, kỹ thuật pha chế đồ uống...
Học trung cấp nghiệp vụ lưu trú tại Đà Nẵng
Trường Trung Cấp Ý Việt đào tạo học trung cấp nghiệp vụ lưu trú tại Đà Nẵng, kỹ năng nghiệp vụ...
Học trung cấp văn bằng 2 tại Đà Nẵng
Hiện nay, Trung cấp nghề hay bổ túc học trung cấp văn bằng 2 tại Đà Nẵng Ý Việt khẳng định vị trí...
Học Quản lý văn hóa tại Đà Nẵng
Người tốt nghiệp trung cấp QLVH có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, phục vụ các nhiệm vụ chính trị...
Học Kế toán doanh nghiệp tại Đà Nẵng
Người học trình bày được những nội dung cơ bản về: nguyên lý kế toán, kế toán doanh nghiệp sản xuất,...
Học Tài chính ngân hàng tại Đà Nẵng
Đào tạo trung cấp ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức...
Học Xây dựng cầu đường tại Đà Nẵng
Sinh viên sau khi ra trường sinh viên có đủ kiến thức về chuyên môn, khả năng ngoại ngữ để có thể...
Học Xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Đà Nẵng
Sinh viên tốt nghiệp ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp ra trường có khả năng đảm nhận công việc...
Học Thiết kế kiến trúc tại Đà Nẵng
Người học sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ trung cấp nghề ngành thiết kế kiến trúc, có kiến thức...