Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường trung cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Danh mục chính
09/03/2022

Quản lí học sinh của nhà trường như thế nào?

Nhà trường quản lý học sinh chặt chẽ: Điểm danh trước mỗi buổi học, nếu học sinh vắng học sẽ liên hệ ngay với phụ huynh để nắm bắt tình hình của Học sinh. Bên cạnh đó, Giáo viên chủ nhiệm và cán bộ quản lý học sinh thường xuyên quan sát quá trình học tập tại lớp học thông qua hệ thống camera, để kịp thời nhắc nhở nếu các em làm việc riêng trong giờ học.
Bài viết cùng danh mục