Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường trung cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Danh mục chính
09/03/2022

Miễn 100% học phí

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS đi học trung cấp theo NĐ 81/2021/NĐ-CP.
Bài viết cùng danh mục