Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường trung cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Danh mục chính
09/03/2022

Học bổng

Sinh viên đạt kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên sẽ được cấp học bổng khuyến khích học tập.
Bài viết cùng danh mục