Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường trung cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Danh mục chính
09/03/2022

Hồ sơ đăng ký gồm những gì?

- Phiếu đăng ký (theo mẫu tại trường).
- 1 bản sao CMND có công chứng (nếu có).
- 2 bản sao Hộ khẩu có công chứng.
- Học bạ THCS hoặc THPT.
- 2 ảnh thẻ 3x4.
Bài viết cùng danh mục