Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường trung cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Danh mục chính
09/03/2022

Giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường không?

Học sinh có kết quả học tập và rèn luyện đạo đức tốt sẽ được nhà trường giới thiệu việc làm.
Bài viết cùng danh mục