Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường trung cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Danh mục chính
09/03/2022

Đối tượng tuyển sinh?

- Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT (học 2 năm)
- Đã học hết lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT (học 2 năm 3 tháng)
- Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương (học 3 năm)
Bài viết cùng danh mục