Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Trường trung cấp Ý Việt

Vững nghề - Vinh nghiệp

Danh mục chính
09/03/2022

Chương trình học như thế nào?

- Học sinh tốt nghiệp THPT sẽ học chương trình trung cấp nghề theo chuyên ngành đã chọn.
- Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc học giữa chừng lớp (10,11,12), chưa tốt nghiệp THPT thì sẽ học song song chương trình THPT và chương trình trung cấp nghề theo chuyên ngành đã chọn. Học chương trình THPT sẽ có 2 lựa chọn là học chương trình THPT hoặc chỉ học 4 môn văn gồm (Toán, Lí, Văn, Hóa).
 
Bài viết cùng danh mục