Logo Trường Trung cấp Ý Việt

HỆ THỐNG KHAI BÁO Y TẾ

TỜ KHAI Y TẾ

Khuyến cáo: Khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể bị xử lý hình sự.
Họ và tên *
Giới tính *
Năm sinh *
Dân tộc *
Đối tượng *
Số điện thoại liên hệ *
Số CMND/ Số CCCD
Email
Số mũi đã tiêm *
Nơi cư trú (Ghi rõ địa chỉ) *
Bạn đã đi đến đâu trong 14 ngày qua ? *
Không
Ngày xét nghiệm Covid (trong vòng 72 giờ qua):
Ngày tiêm vắc xin:
Tải ảnh cá nhân (ảnh khuôn mặt, không mang khẩu trang) phục vụ nhận diện khuôn mặt khi đến các cơ sở